Що таке терміни INCOTERMS — детально

Отже, INCOTERMS — це  визначення правил, які регламентують вантажні перевезення всередині країни та за її межами в правовому полі.

INCOTERMS регламентують умови організації перевезення товарів і оплати транспортних витрат, а також визначають момент переходу відповідальності та права власності від вантажовідправника до одержувача.

EXW

Умови EXW (Ex Works — франко фабрика) визначають момент переходу ризиків і права власності. 

Ризики і право власності переходять від продавця (відправника) до покупця під час приймання товару на фабриці або складі готової продукції.

Продавець: виробляє продукцію в обумовленій кількості, упаковує, маркує і передає її разом із супровідними документами покупцеві. На цьому його відповідальність закінчується.

Також і в разі морського перевезення на умовах EXW. Відповідальність відправника закінчується після того, як він завантажив товар у контейнер.

Усі ризики та витрати з транспортування вантажу від фабрики або складу відправника до пункту призначення, а також витрати з митного оформлення вантажу під час експорту лягають на покупця.

CFR і CIF

Умови CFR (Cost and Freight – вартість і фрахт) регулюють права сторін договору купівлі-продажу в разі морського перевезення товарів. На цих умовах відправник і одержувач розподіляють між собою ризики і витрати з транспортування товарів, зокрема, на митне оформлення.

Ризики і витрати переходять від продавця до покупця не одномоментно, а на різних етапах доставки.

Відповідно до умов CFR продавець зобов’язаний:

 • Зафрахтувати судно;
 • Упакувати, промаркувати і доставити товар у порт з усіма необхідними документами;
 • Завантажити товар на судно;
 • Провести експортне оформлення вантажу;
 • Інформувати покупця про прибуття судна з товаром у порт призначення.

Покупець оплачує повну вартість товару, а також витрати з митного оформлення для імпорту, за навантажувально-розвантажувальні роботи в порту призначення і за перевезення вантажу з порту до місця призначення.

Умови CIF (Cost, Insurance and Freight – вартість, страхування і фрахт) ідентичні базису CFR і містять додатковий пункт: за умови обов’язкового страхування вантажу обов’язки з його оформлення та оплати бере на себе продавець.

CPT і CIP

Умови CPT (Carriage Paid To – перевезення оплачене до) визначають момент переходу ризиків та особливості переходу прав власності від продавця до перевізника.

Функцію перевізника, а також відповідальність за товар, що перевозиться, може взяти на себе фізична або юридична особа, яка надає транспортні послуги, а також агент, ангажований покупцем для забезпечення перевезення товару. 

Терміни CPT і CIP можуть використовуватися для перевезення будь-яким видом транспорту. 

Відповідно до умов CPT продавець бере на себе зобов’язання власним коштом доставити товар і необхідні транспортні документи перевізнику або агенту, призначеному продавцем для виконання перевезення, оплатити і забезпечити оформлення вантажу для експорту.

Перехід ризиків відбувається в момент передачі товару перевізнику. Відповідальність продавця за збереження товару закінчується.

Перехід ризиків і права власності оформляється документально і разом з датою передачі фіксується в товарно-транспортній накладній.

Покупцеві залишається оплатити повну вартість товару і покрити витрати з імпортного оформлення. 

Умови CIP (Carriage and Insurance Paid to), крім тих, що передбачені терміном CPT, закріплюють за продавцем оплату страховки вантажу. Продавець повинен оформити страховку, що покриває хоча б мінімальні ризики транспортування вантажу до місця призначення. 

DAP

Умови DAP (Delivered At Place – поставка в місце призначення) визначають порядок переходу ризиків і прав власності від продавця до покупця товару. Ця умова застосовна до будь-якого способу перевезення.

Відповідно до терміна DAP продавець несе відповідальність за вантаж до його доставки до місця призначення. 

Продавець зобов’язаний доставити вантаж до місця призначення, сплативши транспортні та навантажувальні витрати, в тому числі – щодо забезпечення митного експортного оформлення. 

Продавець несе ризики втрати або пошкодження товару під час транспортування до місця призначення.

Покупець бере на себе ризики за вантаж з моменту прибуття вантажу в пункт призначення в готовому для розвантаження вигляді. Він також бере на себе витрати з розвантаження та митного імпортного оформлення товару.

DDP

Термін DDP (Delivered Duty Paid – поставка з оплатою мита) – це умови доставки, згідно з якими продавець (вантажовідправник) несе максимальну відповідальність за товар. Він бере на себе всі ризики за втрату або псування вантажу під час його транспортування до пункту призначення. 

Продавець несе витрати з оплати митного експортного оформлення в країні відправлення та імпортного – у країні призначення і в третіх країнах у разі транзиту, а також забезпечує оплату податків та інших зборів, пов’язаних із перевезенням вантажу.

Продавець покриває витрати із завантаження товарів на транспортний засіб, а також – якщо таке прописано в договорі, – з вивантаження товарів. 

Продавець несе витрати з оформлення страховки на вантаж, якщо така буде потрібна. 

Відповідальність продавця (вантажовідправника) закінчується лише після прибуття вантажу в пункт призначення. 

DPU і DAT

Умови DPU (Delivered At Place Unloaded – доставка на місце з вивантаженням) зобов’язують продавця здійснити розвантаження товару після доставки його в пункт призначення. 

Термін DAT конкретизує: продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання лише після доставки і вивантаження товару на терміналі.

Обидва терміни DPU і DAT можуть бути використаними під час перевезення вантажів будь-яким видом транспорту.

Продавець зобов’язаний:

 • Своїм коштом завантажити товар в транспортний засіб, доставити і розвантажити в пункті доставки;
 • Сплатити митні витрати на оформлення експорту товару.

Після доставки і вивантаження товару в пункті призначення всі ризики за подальше транспортування і права власності переходять до покупця.

FCA

Термін FCA (Free Carrier – франко перевізник) визначає умови переходу ризиків і права власності від продавця до покупця. 

Відповідно до умов FCA продавець бере на себе витрати з митного оформлення для експорту і несе ризики за товар: 

 • до моменту завантаження товару на транспортний засіб перевізника або
 • після доставки товару в місце завантаження на транспортний засіб перевізника. 

Після передачі перевізнику товару та інвойсу ризики і право власності переходять до покупця.

Покупець зобов’язаний:

 • Оплатити вартість товару;
 • Оплатити митне оформлення товару для імпорту;
 • Прийняти на себе витрати і ризики щодо подальшого транспортування вантажу в місце призначення.

До переліку умов поставки FCA INCOTERMS 2020 було додано пункт у розділі морських перевезень: у разі коли витрати з організації транспортування несе покупець, він може узгодити з перевізником питання про видачу бортового коносамента, що буває необхідним для акредитивів. Цей документ має містити відомості про завантаження товару на судно в конкретній країні, а також відмітку про те, що товар завантажено для перевезення в межах цієї конкретної країни.

FOB 

Термін FOB (Free On Board – безкоштовно на борт судна) використовується тільки для водного транспорту. Він регулює відносини між продавцем і покупцем таким чином, що витрати з оплати основного перевезення товару лежать на покупцеві. 

Продавець зобов’язаний:

 • Доставити упакований і промаркований товар на борт судна в обумовлений строк;
 • Надати супровідні документи, рахунок-фактуру, інформацію про правила перевезення;
 • Оформити вантаж для експорту і повідомити покупця про факт навантаження товару на судно.

Відповідно до умов FOB перехід ризиків і права власності відбувається після розміщення вантажу на борту судна. Всі подальші витрати і ризики з транспортування товару в порт призначення і далі, на склад, а також витрати з оформлення товару для імпорту лягають на покупця.

Покупець зобов’язаний своєчасно надати продавцю дані про судно (назва, порт) і оплатити партію товару відповідно до умов договору купівлі-продажу. 

FAS

Умови поставки FAS (Free Alongside Ship – франко вздовж борту судна) належать до групи термінів, що регулюють транспортування вантажів водним транспортом.

Відповідно до правил FAS перехід ризиків і права власності відбувається в момент доставки товарів вантажовідправником у зафіксовані в договорі строк і місце (на пристань, до причалу або до борту баржі).

На вантажовідправнику лежить обов’язок: 

 • Доставити партію товару із супровідними документами в порт або до причалу, до борту баржі;
 • Оформити документацію для експорту товару й сплатити митні збори;
 • Сповістити вантажоодержувача про доставку товару і надати відповідний документ.

На вантажоодержувачі лежить обов’язок:

 • Організувати та оплатити доставку товару з порту відвантаження, а також покрити транспортні витрати з розвантаження доставленого вантажу і перевезення в кінцевий пункт призначення;
 • Надіслати вантажовідправнику повідомлення про дату і місце навантаження, найменування судна;
 • Сплатити повну вартість товару згідно з отриманою транспортною накладною;
 • Сплатити митне оформлення товару для імпорту.
Відкрити чат
1
💬 Вам допомогти?
Вітаю 👋
Що веземо?